O Fundacji

Jesteśmy organizacją pozarządową o charakterze non profit. W spektrum naszych zainteresowań znajduje się działalność na rzecz zdrowia publicznego. W naszych staraniach szczególną uwagę zwracamy na profilaktykę i promocję zdrowia oraz prewencję pierwotną nowotworów. Nadrzędnym celem naszych przedsięwzięć jest wzmocnienie słabych ogniw rozwiązań systemowych państwa w zakresie polityki zdrowotnej.

Działalność naszą finansujemy dzięki wsparciu partnerów instytucjonalnych oraz partnerów indywidualnych, i w całości przeznaczamy na realizację celów statutowych.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!