Misja

Misją Fundacji Centrum Innowacji i Rozwoju jest realizacja celów społecznych w oparciu o zrównoważony rozwój regionalny poprzez: interdyscyplinarne działania naukowe (grupy robocze), inicjowanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań do polityk gospodarczych, społecznych i zdrowotnych, ze szczególnym uwzględnieniem działań, zmierzających do przezwyciężania i rozwiązywania problemów w dziedzinie zdrowia publicznego, przyczynianie się do kształtowania polityki zdrowotnej i społecznej państwa.

Z racji przenikania się polityk/dziedzin społecznej, gospodarczej ze zdrowotną, można mówić, iż to one wyznaczają kierunki działania Fundacji Centrum Innowacji i Rozwoju. Głównym jednak obszarem zainteresowań i działalności Fundacji jest szeroko rozumiane zdrowie publiczne.